Raivotautia on Suomen lähialueilla

Rabiesta esiintyy edelleen Euroopassa kotoperäisenä. Keski-Euroopassa rabieksen pääisäntä on punakettu. Baltian maissa ja Puolassa rabiesta ylläpitää supikoira. Raivotautitartuntojen määrä on lisääntynyt 2000-luvulla nopeasti Baltian maissa. Vuonna 2003 Liettuassa raportoitiin yli 1100 rabiestartuntaa eläimillä, joista vajaa kolmasosa oli kotieläimillä. Vuosina 2004-2005 Virossa raportoitiin yhteensä 580 eläintartuntaa. Suurin osa näistä oli kettuja ja supikoiria, mutta myös lähes sadalla kotieläimellä todettiin rabies.
Baltiassa on siten suuri riski saada tartunta sairastuneen eläimen puremasta. Vuosittain lähes 4000 ihmistä Virossa ja 5000-8000 Liettuassa saa altistuksen jälkeisen pistoshoidon eläimen pureman jälkeen.

Klassisesta rabieksesta vapaita maita ovat Pohjoismaat, Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Luxemburg, Portugali, Ranska, Sveitsi ja Tsekin tasavalta. Näiden rabieksesta vapaiden maiden lepakoissa voi kuitenkin olla ihmiselle vesikauhua aiheuttavia viruksia. Lepakkorabiesta on todettu Suomen lisäksi esim. Tanskassa ja Isossa-Britanniassa.