Rabieksen oireet eläimillä

Taudinkuvalle ovat tyypillisiä käyttäytymismuutokset ja erilaiset halvausoireet. Klassisessa raivoisassa tautimuodossa koira on kiihtynyt ja aggressiivinen. Se saattaa hyökätä minkä tahansa liikkuvan kohteen kimppuun.

Hiljaisessa tautimuodossa käyttäytymismuutokset ovat vähäisiä, jolloin erilaiset halvaukset esim. nielun ja alaleuan lihaksissa aikaansaavat ensimmäiset havaittavat oireet, kuten voimakkaasti lisääntynyt syljeneritys ja kyvyttömyys niellä. Oireiden perusteella voisi epäillä, että koiran suuhun tai nieluun on tarttunut jokin vierasesine.
Halvaustila etenee nopeasti koomaan sekä lopulta kuolemaan. Myös raivoisa tautimuoto etenee halvausvaiheeseen. Taudin eteneminen on nopeaa ensimmäisten halvausoireiden ilmaannuttua ja kuolema on väistämätön 10 päivän kuluessa.